Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Mã đề 323 - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng

(Bản scan)

Câu 17: Cho số phức z= 5+7i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z.
A. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 7i.
B. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng —7.
C. Phần thực bằng 5 và phần ảo bằng 7.
D. Phần thực bằng 7 và phần ảo bằng 5.

pdf 8 trang Minh Uyên 03/02/2023 17320
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Mã đề 323 - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Lâm Đồng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_12_ma_de_323_nam_hoc.pdf