Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Mã đề 101 - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh

(Bản scan)

Câu 1. Cho khối nón có bán kính đáy bằng 2, chiều cao bằng 3. Thể tích của khối nón đã cho bằng
A. 18π. B. 12π.   C.4π. D. 6π.
Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz, cho ba điểm A(1;3;5), B(2;01), C(0;9;0). Tìm tọa độ
trọng tâm G của tam giác ABC. .
A. G(1;5;2). B. G(1;4;2). C. G(3,12,6). D. G(1;0;5.

pdf 6 trang Minh Uyên 03/02/2023 13100
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán Lớp 12 - Mã đề 101 - Năm học 2021-2022 - Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_12_ma_de_101_nam_hoc.pdf