Kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 12 - Mã đề 001 - Năm học 2022-2023 - Sở GD&ĐT Kiên Giang (Có đáp án)

(Bản scan)

Câu 42: Một người gửi 30 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 9,3% / năm. Biết rằng nếu
không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiễn lãi sẽ được nhập vào gốc đẻ tính lãi cho
năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 60 triệu đồng
bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiên
ra.
A. 7 năm. B. 10 năm. C. 9 năm. D. 8 năm.

pdf 7 trang Minh Uyên 23/02/2023 2260
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 12 - Mã đề 001 - Năm học 2022-2023 - Sở GD&ĐT Kiên Giang (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfkiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_12_ma_de_001_nam_hoc_202.pdf