Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 12 - Mã đề 121 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Có đáp án)

Câu 6: Khối đa diện đều loại {4;3} là 
A. Khối lập phương . B. Khối tứ diện đều . 
C. Khối mười hai mặt đều. D. .Khối bát diện đều. 
Câu 7: Số mặt đối xứng của khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a . 
A. 9 . B. 6. C. 4. D. 3. 
Câu 22:   Mệnh đề nào sau đây là sai 
A. Khối tứ diện đều có 3 mặt đối xứng . 
B. Khối chóp là khối đa diện lồi. 
C. Khối đa diện lồi có ít nhất 6 cạnh . 
D. Khối lập phương là khối đa diện lồi.
pdf 6 trang ngocdiemd2 05/08/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 12 - Mã đề 121 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfkiem_tra_giua_ki_1_toan_lop_12_ma_de_121_nam_hoc_2022_2023_t.pdf

Nội dung text: Kiểm tra giữa kì 1 Toán Lớp 12 - Mã đề 121 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Có đáp án)

  1. SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA GK1 – NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP MÔN TOÁN - KHỐI LỚP 12 Thời gian làm bài : 60 Phút; (Đề có 32 câu) (Đề có 5 trang) Họ tên : Số báo danh : Mã đề 121 Câu 1: Thể tích V của khối lăng trụ có diện tích đáy là 2a2 và chiều cao là 3a . 2 A. Va 6 3 . B. Va 2 3 . C. Va 3 3 . D. Va 3 . 3 Câu 2: Cho hàm số y f x liên tục trên và có bảng biến thiên như sau: x ∞ 1 0 1 + ∞ y' 0 + 0 0 + + ∞ + ∞ y 3 2 2 Phương trình 3 (fx ) 7 0 có bao nhiêu nghiệm? A. 2. B. 0. C. 3. D. 4. Câu 3: Cho hàm số y f x () liên tục trên và có bảng biến thiên như sau Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Hàm số yfx () đạt cực tiểu tại x 1. B. Hàm số yfx () đạt cực đại tại x 1. C. Hàm số yfx () đạt cực tiểu tại x 2. D. Hàm số yfx () có đúng một điểm cực trị. Câu 4: Cho hàm số yfx () có đạo hàm trên và có bảng xét dấu fx () như sau Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Hàm số yfx () đồng biến trên khoảng (;2). B. Hàm số y f() x nghịch biến trên khoảng (2;). C. Hàm số yfx () đồng biến trên khoảng (2;1). D. Hàm số y f() x nghịch biến trên khoảng ( 2;2). Câu 5: Khối chóp có diện tích đáy là S , độ dài đường cao là h . Thể tích khối chóp đó là : 1 1 A. V S. h . B. VS h . . C. VS h3 D. V S. h . 3 2 Câu 6: Khối đa diện đều loại 4;3 là A. Khối lập phương . B. Khối tứ diện đều . C. Khối mười hai mặt đều. D. .Khối bát diện đều. Trang 1/5 - Mã đề 121
  2. Câu 7: Số mặt đối xứng của khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a . A. 9 . B. 6. C. 4. D. 3. Câu 8: Cho hàm số yaxbxcxd 32 có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. abcd 0,0,0,0 . B. abcd 0,0,0,0 . C. abcd 0,0,0,0 . D. abcd 0,0,0,0 . Câu 9: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số yxxx 32392 trên đoạn 0;2 . A. m a x 2.y B. m a x 2y 9 . C. m a x 4.y D. m a x 3.y 0;2 0;2 0;2 0;2 Câu 10: Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như sau : Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng A. ;0 . B. 0;2 . C. 0; . D. 0;4 . Câu 11: Hàm số y x32 35 x nghịch biến trên khoảng nào sau đây ? A. ;0 . B. 0 ;2 . C. ;2 . D. 0; . Câu 12: Cho hàm số yfx xác định và liên tục trên đoạn có  2 ;2 và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn có . Khi đó Mm bằng A. 4 . B. 0 . C. 8 . D. 4 . Trang 2/5 - Mã đề 121
  3. Câu 13: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B với AB BC a , A D a 2 và đường cao S A a . Thể tích khối chóp S A. B C D bằng: 2a3 1 A. a3 2 . B. . C. 2a3 . D. a3 . 3 2 Câu 14: Cho hàm số y f() x có lim() fx và lim()2022fx . Mệnh đề nào sau x 2023 x đây đúng ? A. Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng x 2023. B. Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng y 2022. C. Đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y 2023. D. Đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng x 2022. Câu 15: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y x x 4241 tại điểm có hoành độ x 1là A. yx 4 2 . B. yx 4 2 . C. yx 4 6 . D. yx 4 6 . Câu 16: Cho hàm số y f x là hàm số có đồ thị như hình vẽ y 4 x -1 0 2 Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là A. 2 . B. 0 . C. 1. D. 4 . 9 Câu 17: Trên đoạn 1 ;5, hàm số yx đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x A. x 3. B. x 5. C. x 1. D. x 3. 31x Câu 18: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y là đường thẳng x 2 3 1 A. y 2. B. y . C. y . D. y 3. 2 2 Câu 19: Cho hàm số fx liên tục trên và f x x21 x 1 22 . x 2 23 , số điểm cực trị của hàm số là A. 1. B. 4 . C. 2 . D. 3 . Câu 20: Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a và thể tích bằng a3 . Chiều cao h của hình chóp đã cho là 3a 3a 3a A. h . B. h . C. h . D. ha 3 . 6 3 2 Câu 21: Cho hàm số y f x . Biết hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hàm số y f x có bao nhiêu điểm cực đai ? Trang 3/5 - Mã đề 121
  4. A. 3 . B. 0 . C. 2 . D. 1. Câu 22: Mệnh đề nào sau đây là sai A. Khối tứ diện đều có 3 mặt đối xứng . B. Khối chóp là khối đa diện lồi. C. Khối đa diện lồi có ít nhất 6 cạnh . D. Khối lập phương là khối đa diện lồi. Câu 23: Đường cong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây? A. y x42 21 x . B. y x42 21 x . C. y x42 21 x . D. yxx 4221. Câu 24: Cho khối lăng trụ ABC. A B C có đáy là tam giác vuông cân tại A , BC 2 a và hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng ABC trùng với trung điểm cạnh BC , góc giữa AA và mặt đáy bằng 30 . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng a3 3a3 3a3 A. . B. 3a3 . C. . D. . 2 2 3 Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.'''' ABCD biết AB 2 a ,AD 3a,AA' 4a . Thể tích khối tứ diện DBA'' C bằng : A. 16a3 . B. 4a3 . C. 8a3 . D. 24a3 . 21x Câu 26: Cho hàm số y với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của để hàm số xm nghịch biến trên khoảng (2; ) ? A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 27: Trên đoạn 0;2, hàm số y x3 32 x m đạt giá trị lớn nhất bằng 5 tại xa . Tính 32ma . A. 7 . B. 10. C. 5 . D. 3 . Câu 28: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số y x32 31 x m cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt ? A. 1. B. 2. C. 5. D. 3. Câu 29: Thể tích khối tứ diện đều cạnh 2a bằng 22a3 2a3 A. 2a3 . B. . C. . D. 8a3 . 3 12 Trang 4/5 - Mã đề 121
  5. Câu 30: Cho hàm số y f x liên tục trên R số y f x 2023 như hình vẽ. Hàm số g x f x2 2023 nghịch biến trên khoảng nào sau đây? y O x 1 2 A. 1;0 . B. 1; . C. 2 ;0 . D. 3; 1 . Câu 31: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2 . Hai mặt phẳng S A B S , A D cùng vuông góc với đáy. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SC , mặt phẳng chứa AH và song song BD cắt SB, SD lần lượt tại MN, .Biết tạo với A B C D một góc 450 , thể tích khối chóp S A M N bằng 8 64 2 16 A. . B. . C. . D. . 27 9 3 27 Câu 32: Cho hàm số fxxx 422 . Đồ thị hàm số g xfxmfxmf 3242 xxxm 32121 cắt trục hoành tại 6 điểm khi mab ; . Khi đó ab 2 bằng A. 7 . B. 1. C. 0 . D. 9 . HẾT Trang 5/5 - Mã đề 121
  6. STT 1 2 3 Mã đề 121 123 125 Câu 1 A B C Câu 2 D A C Câu 3 A A B Câu 4 D D C Câu 5 B C A Câu 6 A C C Câu 7 D B A Câu 8 D D D Câu 9 C D B Câu 10 B B B Câu 11 B D B Câu 12 C D C Câu 13 D B B Câu 14 A C C Câu 15 A A C Câu 16 B D B Câu 17 D D C Câu 18 D C A Câu 19 C C C Câu 20 D C C Câu 21 D D B Câu 22 A B A Câu 23 C D C Câu 24 D C B Câu 25 C C B Câu 26 D D A Câu 27 A C B Câu 28 D A C Câu 29 B D A Câu 30 D B D Câu 31 A D A Câu 32 B D D