Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường Vật lí Lớp 12 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Bình Chiểu (Có đáp án)

Câu 4 (5đ): 
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa tại một nơi trên Trái 
Đất có gia tốc trọng trường  g=10m/s² .Khoảng thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí 
có thế năng bằng 3 lần động năng đến vị trí cân bằng là 1/30 s. Trong quá trình dao động, 
khi ở vị trí cao nhất lò xo bị nén 1 cm. Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì? 
Câu 5 (4đ):  
Tại một nơi trên Trái Đất, có hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong cùng 
khoảng thời gian   , con lắc (1) thực hiện được 10 dao động toàn phần, con lắc (2) thực 
hiện được 8 dao động toàn phần. Biết chiều dài dây treo của hai con lắc hơn kém nhau 36 
cm. 
a. Tính chiều dài của 2 con lắc ? 
b. Nếu đưa con lắc (1) lên Mặt Trăng thì trong cùng khoảng thời gian    con lắc (1) 
thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần? Biết gia tốc rơi tự do trên Mặt 
Trăng nhỏ hơn trên Trái Đất 6 lần.
pdf 5 trang ngocdiemd2 05/08/2023 2240
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường Vật lí Lớp 12 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Bình Chiểu (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfky_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_truong_vat_li_lop_12_nam_hoc_2.pdf

Nội dung text: Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường Vật lí Lớp 12 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Bình Chiểu (Có đáp án)

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU MÔN: VẬT LÝ 12 Thời gian: 120 phút (Không tính thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 (3đ): Từ trường do một dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn gây ra tại một điểm cách dây dẫn một khoảng r có độ lớn được xác định bằng công thức và chiều được xác định bằng quy tắc nắm tay phải (Hình 1). Ngón Quy tắc nắm tay phải cái chỉ chiều dòng điện, các ngón tay khum lại chỉ chiều của các phải đường sức từ trường. Hình 1 Hai dây dẫn thẳng đặt song song và cách nhau 24 cm, bên trong có hai dòng điện ; chạy cùng chiều nhau như hình 2. Hãy xác định vị trí tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 Hình 2 Câu 2 (4đ): Cho mạch điện như hình 3: Nguồn có suất điện động 12 V và điện trở trong 2  . Các điện trở R1 = 15 ; R2 = 4 , bóng đèn (6V – 6W); bỏ qua điện trở của dây dẫn. a. Nhận xét độ sáng của đèn? b. Để đèn sáng bình thường cần thay đổi R1 như thế nào? Hình 3 Câu 3 (4đ): Một vật dao động điều hòa có phương trình vận tốc ( ) . a. Xác định vị trí và chiều chuyển động của vật ở thời điểm ban đầu. Trang 1/2
  2. b. Sau thời gian kể từ thời điểm ban đầu. Vật đã đi được quãng đường bao nhiêu? Câu 4 (5đ): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc trọng trường Khoảng thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng đến vị trí cân bằng là 1/30 s. Trong quá trình dao động, khi ở vị trí cao nhất lò xo bị nén 1 cm. Tính thời gian lò xo bị nén trong một chu kì? Câu 5 (4đ): Tại một nơi trên Trái Đất, có hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong cùng khoảng thời gian , con lắc (1) thực hiện được 10 dao động toàn phần, con lắc (2) thực hiện được 8 dao động toàn phần. Biết chiều dài dây treo của hai con lắc hơn kém nhau 36 cm. a. Tính chiều dài của 2 con lắc ? b. Nếu đưa con lắc (1) lên Mặt Trăng thì trong cùng khoảng thời gian con lắc (1) thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần? Biết gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng nhỏ hơn trên Trái Đất 6 lần. HẾT Trang 2/2
  3. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2022 – 2023 TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU MÔN: VẬT LÝ 12 Ngày kiểm tra: 08/10/2022 Thời gian: 120 phút (Không tính thời gian phát đề) Đáp án Câu 1: ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ { { { Câu 2: a. đèn sáng yếu b. Để đèn sáng bình thường Trang 3/2
  4. Vì Không mắc R1 Câu 3: ( ) ⁄ ( ) Dùng vòng tròn hoặc công thức. Tại t = 0 vật ở vị trí x = -1 cm và chuyển động theo chiều dương. b. Sau t = 7/6s vecto quay được góc Vecto quay 1 vòng tròn và thêm 1 góc Tổng quãng đường S = 4A + A = 5A = 10 cm Câu 4: Vị trí có √ Từ vị trí √ đến VTCB vật quay trong thời gian 1/30 s √ Ở vị trí cao nhất lò xo bị nén 1 cm Thời gian lò xo nén trong 1 chu kì Trang 4/2
  5. Câu 5: a. Con lắc (2) có chu kì lớn hơn con lắc (1) √ √ b. √ √ Số dao động N tỉ lệ thuận với √ Khi đưa lên mặt trăng g giảm 6 lần √ √ lần N giảm √ lần Số dao động thực hiện trong của con lắc (1) khi ở mặt trăng là 4 dao động Trang 5/2